7.96

 

1.    bṛhat   u   gāyiṣe   vacas

 

 

   asuri   nadīnām

 

 

    sarasvatīm   in  mahayā    suvṛktibhi

 

 

   stomais   vasiṣṭha   rodasī

 

 

2.    ubhe   yat   te  mahinā   śubhre   andhasī

 

 

   adhikṣiyanti   pūravas

 

 

   śa   nas   bodhi   avitrī   marutsakhā

 

 

   coda   rādhas   maghonām

 

 

3.    bhadram   id   bhadrā   kṛṇavat   sarasvatī

 

 

akavārī   cetati   vājinīvatī

 

 

   gṛṇānā   jamadagnivat

 

 

   stuvānā   ca   vasiṣṭhavat

 

 

4.    janīyantas   nu   agravas

 

 

   putrīyantas   sudānavas

 

 

   sarasvantam   havāmahe

 

 

5.    ye   te   sarasva   ūrmayas

 

 

    madhumantas   ghṛtaścutas

 

 

   tebhis   nas   avitā   bhava

 

 

6.    pīpivāmsam   sarasvata

 

 

    stanam   yas   viśvadarśatas

 

 

   bhakṣīmahi   prajām   iṣam