5.35

 

1

ya te shiṣṭhaḥ avase indra kratuḥ tam ā bhara

of-you bring for-help-increase

 

asmabhyam carṣaṇīsaham sasnim jeṣu duṣṭaram

from-them

 

2

yat indra te catasraḥ yat chūra santi tisra

 

 

yat paca kṣitīm avaḥ tat su na ā bhara

 

 

3

ā te avaḥ vareṇiyam vṛṣantamasya hūmahe

 

 

vṛṣajūtiḥ hi jajiṣa ābbhiḥ indra turvaṇiḥ

 

 

4

vṛṣā hi asi dhase jajiṣe vṛṣṇi te śavaḥ

 

 

svakṣatram te dhṛṣan manaḥ satrāham indra paumsiyam

 

 

5

tvam tam indra martiyam amitrayantam adrivaḥ

 

 

sarvarat śatakrataḥ ni yāhi śavasas pate

 

 

6

tm id vṛtrahantama janāsaḥ vṛktabarhiṣaḥ

 

 

ugram pūrṣu pūrviyam havante jasātaye

 

 

7

askam indra duṣṭaram purovānam ājiṣu

 

 

savānam dhane-dhane vājayantam avā ratham

 

 

8

askam indra ehi naḥ ratham avā puramdhiyā

 

 

vayam śaviṣṭha riyam divi śravaḥ dadhīmahi

 

 

divi stomam manāmahe