5.26

 

 1

      agne    pavāka    rociṣā    mandra    deva    jihva  

 

 

     ā    den    vakṣi    yakṣi  ca

 

 

 2

    tam    tvā    ghṛtasav    īmahe    citrabhānaḥ    suvardṛśam

 

 

    dem    ā    taye    vaha

 

 

 3

      tihotram    tvā    kave    dyumantam    sam    idhīmahi

 

 

    agne    bṛhantam    adhvare

 

 

 4

     agne    viśvebhiḥ    ā    gahi    devebhiḥ    havyadātaye

 

 

     hotāram    tvā    vṛnīmahe

 

 

 5

     yajamānāya    sunvata    āgne    suvīriyam    vaha

 

 

      devai    ā    satsi    barhiṣi

 

 

 6

    samidhāna    sahasrajit    agne    dharmāṇi    puṣyasi

 

 

    denām    ta    ukthiyaḥ

 

 

 7

   ni    agnim    tavedasam    hotraham    yaviṣṭhiyam

 

 

    dadhātā    devam    ṛtvijam

 

 

 8

     pra    yajņa    etu    ānuṣak    ad    devavyacastamaḥ

 

 

     stṛṇīta    barhi    āsade

 

 

 9

     edam    marutaḥ    vi    mitra    sīdantu    varuṇaḥ

 

 

     desaḥ    sarvayā    viśā