Perfect   active   participle                                                                                   middle

                  gam          jaganṃs                            añj           ānajāna

             grabh        jagṛbhṃs                           aṃś         ānaśāna

             ji                jigīṃs                                 yaj           ījāna

                            jūjuṃs                                                                                       vac          ūcāna

             stā            tasthiṃs                             gam         jagmāna

             ric             ririkṃs                                                                                       stṛṛ           tistirāṇa

             svap         suupṃs                             tap          tepāna

             vas           ūiṃs                                                                                             spaś       paspaśāna

             dāś           dāśṃs                                 bhaj       bhejāna

             sah           sāhṃs                                 yam        yemāna

             kṛ              cakṛvāṃs                               śī           śaśayāna

                      sthā          tasthivāṃs                                                           smi         siṣmiyāṇa

             vid           vidvāṃs

                             meaning  learned or wise man

                                                 lost its redup and past sense

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

   vidvāṃs          knowing                                                                                 f      viduī

 

                       vidvān       vidvat                       vidvāṃsa:     vidvāṃsi

                       vidvāṃsam      “                         vidua:                “

                       viduā                                         vidvadbhi:

                       vidue                                         vidvadbhya:

                       vidua:                                                 “

                            “                                             viduām

                       vidui                                          vidvatsu

                                  vidvāṃsau      vidvadbhyām   viduo:

                       ------                           -----

                     vidvan                      vidvāṃs

       -------------------------------------------------------------------------------------------

   gam          jaganvāṃs             having gone

 

                     jagmivān        jagmivat           jagmivāṃs       jagmivāṃsi

                     jagmivāṃsam      “                 jagmua:                     “

                     jagmuā                                 jagmuvadbhi:

                     jagmue                                 jagmuvadbhya:

                     jagmua:                                           “

                          “                                        jagmuām

                     jagmui                                  jagmivatsu

                          jagmivāṃsau    jagmivadbhyām   jagmuo: