Perfect Active Participle

Singular dual Plural

vidvās

vidvān vidvat vidvāmsau vidvāmsa: vidvāmsi

vidvāmsam vidua:

viduā vidvadbhyām vidvadbhi:

vidue vidvadbhya:

vidua:

viduo: viduām

vidui vidvatsu

-------------------------------------------------------

cit

cetati

cikitvās cikitn cikitvāśsau cikitsa:

cikitsam ciktua:

cikituā cikitvadbhyām cikitvadbhi:

cikitue cikitvadbhya:

cikitua:

cikituo: cikituām

cikitui cikitvatsu

 

---

cikitva:

cikitvā

-------------------------------------------------------------