Masculine u

Singular dual Plural

bhānu sun

bhānu: bhānū bhanava:

bhānum bhānūn

bhānunā bhānubhyām bhānubhi:

bhānave bhānubhya:

bhāno:

bhānvo: bhānūnām

bhānau bhānuu

=======

bhāno

--------------------------------------------------------------------

Vedic

vāyus vāyū vāyavas

vāyum vāyūn

vāyuṇā vāyubhyām vāyubhis

vāyavai vāyubhyas

vāyaus

vāyvaus vāyūnām

vāyāu vāyuu

======

vāyau vāyū vāyavas