Class 7 yuj join

 

Active Middle

Present

yunakti yuṅktas yujanti yuṅkte yujāte yujate

yunakṣi yuṅkthas yuṅkta yuṅkṣe yujāthe yuṅgdhve

yunajmi yujvas yujmas yuje yujvahe yujamahe

------------------------------------------------------------------------------

Imperfect

ayunak ayuṅktam ayujan ayuṅkta ayujātām ayujata

ayunak ayuṅktam ayuṅkta ayuṅkthās ayujāthām ayuṅgdhvam

anunajam ayuṅjva ayujma ayuji ayujvahi ayujmahi

-------------------------------------------------------------

Imperative

yunaktu yuṅm yujantu yuṅm yuṅtām yujatām

yuṅdhi yuṅtam yuṅta yuṅkṣva yuthām yuṅgdhvam

yunajāni yunajāva yunajāma yunajai yunajāvahai yunajāmahai

--------------------------------------------------------------------------------------

Optative

yajt yujtām yujyus yujīta yujītām yujīran

yujs yujtam yujta yujīts yujīthām yujīdhvam

yujm yujva yujma yujīya yujīvahi yujīmahi

---------------------------------------------------------------------------

Subjunctive

yunajat yunajatas yunajan yunajate yunajaite yunajanta

yunajas yunajathas yunajatha yunajase yunajaithe yunajadhve

yunajāni yunajāva yunajāma yunajai yunajāvahai yunajāmahai

-------------------------------------------------------------------------

Injunctive

yunak yuṅktām yujan yuṅkta yujātām yujata

yunak yuṅktam yuṅkta yuṅkthās yujāthām yuṅgdhvam

yunajam yujva yujma yuji yujvahi yujmahi

------------------------------------------------------------------------------------------------

yajant yaja yajāna