5 

                      Active                                             Middle

           āp                                                                   

                                                       present

    āpnoti    āpnutas     āpnuvanti               aśnute      aśnute      aśnuvate

    āpnoṣi    āpnuthas   āpnutha                  aśnuṣe      aśnuvāthe    aśnudhve

    āpnomi   āpnuvas    āpnumas                  aśnuve     aśnuvahe      aśnumahe

 

                                                      imperfect

    āpnot       āpnutām    āpnuvan              āsnuta     āśnuvātām    āśnuvata

    āpnos       āpnutam    āpnuta               āśnuthās   āśnuvāthām   āśnudhvam

    āpnavam   āpnuva      āpnuma              āśnuvi      āśnuvahi   āśnumahi

 

                                                      imperative

   āpnotu    āpnum   āpnuvantu            aśnum    aśnutām    aśnuvatām

   āpnuhi      āpnutam   āpnuta                 aśnuṣva    aśnuthām   aśnudhvam

   āpnani   āpnavāva   āpnavāma         navai    navāvahi    navāmahai

 

                                                          optative

   āpnut    āpnutām   āpnuyus            aśnuvīta   aśnuvītām   aśnuvīran

   āpnus   āpnutam   āpnuta      aśnuvīts  aśnuvīthām   aśnuvīdhvam

   āpnum   āpnuva   āpnuma           aśnuvīya    aśnuvīvahi   aśnuvīmahi

 

                                                subjunctive

  āpnavat    āpnavatas    āpnavan           āpnavate   āpnavaite     āpnavanta

  āpnavas    āpnavathas  āpnavatha        āpnavase   āpnavaithe    āpnavadhve

  āpnavāni   āpnavāva     āpnavāma        āpnavai    āpnavāvahai  āpnavāmahai

    ---------------------------------------------------------------------

                                  

        śru

                                                      Present 

     śṛṇoti    śṛṇutas       śṛṇvanti             śṛṇute    śṛṇte        śṛṇvate            

     śṛṇoṣi    śṛṇuthas     śṛṇutha              śṛṇuṣe    śṛṇthe      śṛṇudhve

     śṛṇomi   śṛṇuvas      śṛṇumas             śṛṇve     śṛṇuvahe       śṛṇumahe

                                     ----------------------------------------

                                                 Imperfect

    aśṛṇot    aśṛṇutām    aśṛṇvan         aśṛṇuta   aśṛṇvātām     aśṛṇvata   

    aśṛṇos    aśṛṇutam    aśṛṇuta      aśṛṇuthās aśṛṇvāthām   aśṛṇudhvam

    aśṛṇavam  aśṛṇuva   aśṛṇuma        aśṛṇuvi       aśṛṇuvahi     aśṛṇumahi

                                  ------------------------------------

                                                Imperative

    śṛṇotu    śṛṇum    śṛṇvantu         śṛṇum  śṛṇvām       śṛṇvatām 

    śṛṇu      śṛṇutam    śṛṇuta             śṛṇuṣva  śṛṇvātm     śṛṇudhvam

    śṛṇavāni  śṛṇavāva   śṛṇavāma       śṛṇavai  śṛṇavāhai     śṛṇavāmahai

                -------------------------------------------------------------------------

                                                  Optative

   śṛṇut   śṛṇutām   śṛṇuyus             śṛṇvīta   śṛṇvītām     śṛṇvīran   

   śṛṇus   śṛṇtam     śṛṇuta       śṛṇvīts śṛṇvīthām  śṛṇvīdhvam

   śṛṇum  śṛṇuva     śṛṇuma         śṛṇvīya    śṛṇvīvahi      śṛṇvīmahi

 

                                               subjunctive

  śṛṇavat     śṛṇavatas     śṛṇavan              śṛṇavate    śṛṇavaite   śṛṇavanta

  śṛṇavas     śṛṇavathas   śṛṇavatha           śṛṇavase    śṛṇavaithe   śṛṇavadhve

  śṛṇavāni   śṛṇavāva      śṛṇavāma            śṛṇavai    śṛṇavāvahai  śṛṇavāmahai

                                 -------------------------------------

 

     kṛ         

                                                   Present

    kṛṇoti      kṛṇutas       kṛṇvanti          kṛṇute   kṛṇte     kṛṇvate

    kṛṇosi     kṛṇuthas      kṛṇutha          kṛṇuse   kṛṇthe   kṛṇudhve    

    kṛṇomi    kṛṇvas         kṛṇmas          kṛṇve      kṛṇvahe    kṛṇmahe

                     --------------------------------------------------------

                                             Imperfect

  akṛṇot    akṛṇutām    akṛṇvan         akṛṇuta    akṛṇvātām     akṛṇvata

  akṛṇos   akṛṇutam    akṛṇuta         akṛṇuthās akṛṇvāthām  akṛṇudhvam

  akṛṇavam  akṛṇva    akṛṇma         akṛṇuvi      akṛṇuvahi       akṛṇumahi 

                      -------------------------------------------------------

                                                     Imperative

   kṛṇotu     kṛṇum      kṛṇvantu             kṛṇum   kṛṇtām       kṛṇvatām 

   kṛṇu        kṛṇutam      kṛṇuta                 kṛṇuṣva    kṛṇthām     kṛṇudhvam   

-                   -                -                            -                  -                  -

                      -------------------------------------------------------

                                                       Optative

     kṛṇut     kṛṇutām     kṛṇuyus            kṛṇvīta     kṛṇvītām   kṛṇvīran 

     kṛṇus    kṛṇutam     kṛṇuta        kṛṇvīts kṛṇvīthām  kṛṇvīdhvam

     kṛṇum   kṛṇuva       kṛṇuma        kṛṇvīya   kṛṇvīvahi     kṛṇvīmahi

        ---------------------------------------------------------------------------------

                                                   Subjunctive

    kṛṇavat    kṛṇavata:       kṛṇavan           kṛṇavate    kṛṇavaite      kṛṇavanta

    kṛṇavas   kṛṇavathas     kṛṇavatha        kṛṇavase   kṛṇavaithe    kṛṇavadhve

    kṛṇavāni  kṛṇavāva       kṛṇavāma       kṛṇavai     kṛṇavāvahai   kṛṇavāmahai

                      --------------------------------------------------------

                                                 injunctive

    kṛṇot    kṛṇutām     kṛṇvan                 kṛṇuta       kṛṇvātām      kṛṇvata

    kṛṇos     kṛṇutam    kṛṇuta                 kṛṇuthās   kṛṇvāthām    kṛṇudhvam 

    kṛṇavam  kṛṇva     kṛṇma                  kṛṇvi           kṛṇvahi         kṛṇmahi  

                    ===============================================

   Participle -       kŗņvant,    kŗņva

 

                                 ---------------------------------

      śŗņoti             hear

      sunoti             press

      śaknoti           be able

      ņoti            cover

      minoti            fix

      dhŗşņoti        dare

      dhūnoti         shake

      tŗpņoti          be pleased

      ŗdhnoti         thrive

      āpnoti           obtain

      aśnoti           attain

      stŗṇoti          cover

       sinoti           tie

       vŗṇoti          choose

       minoti          throw

       dhūnoti        shake

       dhunoti        shake

       cinoti           collect

       aśnute         pervade

       hinoti           go

       kṣiṇoti           destroy

       dunoti            give pain

       dhŗṣṇoti        challenge