Class  10                              Active                                        Middle

      rac                                      Present                                       cit

      racayati     racayata:    racayanti          cetayate  cetayete  cetayante

      racayasi    racayatha:   racayatha        cetayase  cetayethe cetayadhve  

     racayami    racayāva:  racayāma:       cetaye   cetayāvahe  cetayāmahe                                                   

                      ------------------------------------------------------------

                                                          Imperfect

   aracayat    aracayatām    aracayan               acetayata   acetayetām  acetayanta

   aracaya:    aracayatam    aracayata         acetayathā: acetayethām  acetayadhvam  

   aracayam  aracayāva    aracayāma               acetaye  acetayāvahi  acetayāmahi

                                 --------------------------------------------------------

                                                           Imperative

   racayatu  racayatām   racayantu                cetayatām  cetayetām cetayantām  

   racaya    racayatam    racayata               cetayasva cetayethām     cetayadhvam  

   racayāni  racayāva   racayāma                   cetayai   cetayāvahi  cetayāmahai                                                                                                    

                         ----------------------------------------------------------------

                                                               Optative

    racayet     racayetām     racayeyu:               cetayeta   cetayeyātām   cetayeran

    racaye:     racayetam     racayeta          cetayethā:  cetayeyāthām cetayedhvam   

    racayeyam  racayeva     racayema              cetayeya   cetayevahi  cetayemahi