class  1   

                  active                                           middle

                              

pac   cook                                                  smi   smile

                                                present

   pacati     pacatas     pacanti                smayate   smayete        smayante

   pacasi     pacathas   pacatha               smayase    smayethe     smayadhve

   pacāmi   pacāvas     pacāmas              smaye        smayāvahe   smayāmahe

                        --------------------------------------------------

                                             imperfect

  apacat     apacatām   apacan              asmayata     asmayetām     asmayanta

  apaca:     apacatam   apacata            asmayathās   asmayethām   asayadhvam

  apacam   apacāva     apacāma             asmaye       asmayāvahi     asmayāmahi

                         ---------------------------------------------

                                                               imperative

 pacatu   pacatām   pacantu                 smayatām   smayetām     smayantām

 paca      pacatam   pacata                   smayasva    smayethām   smayadhvam

     -               -           -                              -                  -                       -

                         ----------------------------------------------

                                            optative

 pacet       pacetām   paceyus           smayeta     smayeyātām     smayeran

 paces       pacetam   paceta             smayethā:  smayeyāthām   smayedhvam

 paceyam  paceva     pacema            smayeya     smayevahi        smayemahi

                            --------------------------------------------

                                                               subjunctive

 pacāti    pacātas   pacān                  smayāte   smaite         smānte

 pacāsi   pacāthas  pacātha               smayāse   smayaithe     smayādhve

 pacāni   pacāva    pacāma                smayai     smayāvahai   smayāmahai

            =============================================

 

   bhū        become

                                                                            Present 

    bhavati     bhavatas     bhavanti           bhavate   bhavete      bhavante

    bhavasi     bhavathas   bhavatha          bhavase    bhavethe    bhavadhave

      bhavāmi    bhavāvas    bhavāmas         bhave       bhavāvahe   bhavāmahe

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                Imperfect

   abhavat  abhavatām   abhavan          abhavata    abhavetām    abhavanta

   abhavas  abhavatam   abhavata        abhavathās abhavethām  abhavadhvam

   abhavam  abhavāva    abhavāma      abhave        abhavāvahi    abhavāmahi

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                              Imperative

   bhavatu   bhavatām   bhavantu       bhavatām   bhavetām    bhavantām

   bhava      bhavatam   bhavata         bhavasva   bhavethām   bhavadhvam

   bhavāni    bhavāva     bhavāma       bhavai       bhavāvahai  bhavāmahai

        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

                                                                                 optative

      bhavet       bhavetām    bhaveyus         bhaveta      bhaveyātām      bhaveran

    bhaves       bhavetam    bhaveta          bhavethās   bhaveyāthām  bhavedhvam

     bhaveyam  bhaveva      bhavema          bhaveya      bhavevahi        bhavemahi

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                              Subjunctive

   bhavāti   bhavātas     bhavān            bhavāte     bhavaite      bhavānte

   bhavāsi   bhavāthas   bhavātha        bhavāse     bhavaithe     bhavādhve

   bhavāni  bhavāva      bhavāma         bhavai   bhavāvahai    bhavāmahai

                    -----------------------------------------------------

                                                injunctive 

      bhavat    bhavatām    bhavan             bhavata      bhavetām    bhavanta     

      bhavas    bhavatam    bhavata           bhavathās  bhavethām  bhavadhvam

      bhavam   bhavāva      bhavāma          bhave        bhavāvahi    bhavāmahi

                                                                        

    ---------------------------------------------------------------------------------------

             bhavant                                              bhavamāna

     ===========================================================