a   aorist          

                                 Active                                                   Middle

 

      at             atām          an                      ata         etām      anta

     a:             atam          ata                     athāḥ     ethām    adhvam

     am           āva            āma                   e            āvahi     āmahi

    ---------------------------------------------------------------------------------------                                                                                       

       vid     

      avidat     avidatām     avidan                avidata      avidetām        avadanta   

      avida:   avidatam       avidata                avidathā:   avidethām     avidadhvam

      avidam   avidāva     avidāma                 avide        avidāvahi        avidāmahi

                                                                             

                -------------------------------------------------------------------------       

    sic     sprinkle

        asicat       asicatām      asican               asicata     asicetām      asicanta

        asica:       asicatam      asicata              asicathā:   asicethām    asicadhvam

         asicam     asicāva        asicāma             asice     asicāvahi        asicāmahi

                        ------------------------------------------------------------------------------------------------

      gam

          agamat        agamatām        agaman

           agama:       agamatam        agamata            

           agamam      agamāva          agamāma 

                              

                      -----------------------------------------------------------

                 puṣ    nourish                                                                               lip

   apuṣat        apuṣatām       apuṣan                  alipta       alipetām      alipanta

   apuṣa:        apuṣatam       apuṣata                                alipthā:    alipethām    alipdhvam

   apuṣam      apuṣāva         apuṣāma               alipe        alipāvahi      alipāmahi

         --------------------------------------------------------------------------

                                              irregulars

 

    vac

        avocat        avocatām        avocan                 avocata     avocetām      avocant

      avoca:       avocatam         avocata

      avocam     avocāva           avocāma 

                                                                                           

                   ----------------------------------------------------------------

   as      throw

      āsthat           āsthatām         āsthan

      āstha:           āsthatam         āsthata

      āstham         āsthāva           āsthāma

                 -----------------------------------------------------------                            

    khyā      see

        akhyat        akhyatām       akhyan

        akhya:        akhyatam      akhyata

        akhyam      akhyāva        akhyāma

                --------------------------------------------------------------------------------

    pat

         apaptat        apaptatām      apaptan

         apapta:        apaptatam     apaptata

         apaptam      apaptāva       apaptāma

                   ---------------------------------------------------------------------------------

    śās      order

          aśiṣat          aśiṣatām        aśiṣan

          aśiṣa:          aśiṣatam        aśiṣata

          aśiṣam        aśiṣāva          aśiṣāma

                      ------------------------------------------------------------------------

     dṛś     

        adarśat       adarśatām      adarśan

        adarśa:       adarśatam      adarśata

        adarśam     adarśāva        adarśāma

 

            ===================================

                                                            subjunctive 

                                                                                  

 vidāti   vidāt          vidātas         vidān

 vidāsi  vidās         vidāthas       vidātha

    vidā                   vidāva          vidāma           

                 ---------------------------------------------------------------------------------------

                                                    Injunctive

   vidat               vidan                                           vidata                      vidanta

   vidas

   vidam                                                                                                vidāmahi

          ---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                               Optative

      videt

      vides

      videyam      videva         videma                            videya      videvahi        videmahi

           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

         as   to be  āsthat                                muc  release  amucat

                                                                    muh  be crazed  amuhat

          krudh  be angry   akrudhat               lup   break  alupat

          klam  be weary  aklamat                  śakr  strong  aśakrat

          kam   endure  akamat                   lubh  be lustful alubhat

          khyā   see   akhyat                    

          gam  go  agamat                              śam  be quiet  aśamat

          tu   be content atuat                      mad  exhilarate  amadat

          du  spoil  aduat                              śli  clasp  aśliat

          druh  be hostile  adruhat                  sad   sit  asadat

          naś  be lost  anaśat                          sidh  succeed asidhat

           pi   crush  apiat                       

           pu   thrive  apuṣat                        svid   sweat  asvidat

           bhram  wander abhramat              hṛ  be excited ahṛat

      ------------------------------------------------------------------

                                imperfect   ---    aorist                                                  imperfect  ---   aorist

          ruh  climb   arohat    aruhat                    sic    pour    asińcat   asicat

         sad   sit       asīdat    asadat                   khyā    see   akhyāt   akhyat

         gam   go    agacchat  agamat                 chid  cut    acchinat  acchidat

         vṛt   turn   avartata   avṛtat                       śak  be able  aśaknot  aśakat

          naś   perish  anaśyat   anaśat                 śās   order  aśāsam  aśiṣam

          vid   find  avindat   avidat                         kṛ     do       akarot   akarat

                              -----------------------------------------------------------------------

                                                                                Imperative

sadatu        sadatām             sadantu

sada           sadatam              sadata  

                        ----              ----